Aggregat

Yazaki-Nordic

Absorption vätskekylaggregat

Leveransfärdiga, serietillverkade enhets-aggregat från Japan

Bild : ABS storlek WFC 20

Yazaki ABS vätskekylaggregat finns för närvarande i 5 storlekar från 17 till 352 kW, aggregaten kan med fördel seriekopplas för att uppnå erfoderlig kyl-effekt.

Olika varianter av Yazaki Absorptionskylaggregat


                              Drivs med                                        Producerar

WFC-SC      Vatten (+70°C - +95°C)                  Köldbärare (kallvatten)           

WFC-SH      Vatten (+70°C - +95°C)                  Värmebärare (hetvatten)


CHK-K         Naturgas eller liknande              Köldbärare (kallvatten)/Värmebärare

CHK-MG     Naturgas eller liknande              Köldbärare (kallvatten)/Värmebärare


Snabbval storlek

YAZAKI WFC


Kyleffekt


Köldbärarsystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Köldbärare temp

Kylmedelsystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Kylvatten temp

Hetvattensystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Bärare drivenergi

Dimensioner

Längd

Höjd B

Bredd C

Drift / torr vikt

Kraftmatning

Total effektförbr.
kWl/s

kPa

mm

°C


l/s

kPa

mm

°C


l/s

kPa

mm

°C


mm

mm

mm

kg

V-Hz-ph

W


  5     


17,60,77

52,6

32

12.5 / 7


2.55

38,3

40

31 / 35


1,2

31

40

88/83


744

1736

594

420/365

240/1

48


10


35,21,52

56,1

40

12.5 / 7


5,1

85,3

50

31 / 35


2,4

90,4

40

88/83


760

1900

970

600/500

400/50/3

210


20


70,33,05

65,8

50

12.5 / 7


10,2

45,3

40

31 / 35


4,8

46,4

50

88/83


1064

2010

1304

1155/930

400/50/3

260

30


105,64,58

70,1

65

12.5 / 7


15,3

46,4

50

31 / 35


7,2

60,4

65

88/83


1380

2010

1295

1800

400/50/3

310


50


175,87,64

40,2

80

12.5 / 7


25,5

41,2

80

31 / 35


12

85,2

80

88/83


1785

2085

1960

2725

400/50/3

590


100


35215,28

72,6

100

12.5 / 7


34

66

125

29 / 35


12

29,7

100

90/80


1672

2200

3654

5740

400/50/3

630

Mer ingående teknisk dokumentation går att ladda hem i form av PDF nedan


                            Tekniska data                                  Tekniska data installation             


Önskas datablad på svenska, kontakta oss.

(all dokumentation kommer succesivt att översättas till svenska)


Önskas specificerade tekniska data vid andra temperaturer/flöden, kontakta oss för databeräkning


.


Egenskaper      


 • Tillverkade i Japan, borgar för högsta kvalitet.


 • Serieproduktion av 3000 aggregat per år.


 • Tillverkats sedan 1975 med över 300.000 aggregat levererade runt om i värden sedan 1985 2400 aggregat levererade i Europa.


 • Lagerhållning i Italien med 1-2 veckors leveranstid 
 •      
 • Ett antal olika storlekar med nominella   kyleffekter från 18 till 176 kW.


 • Inbyggd styrutrustning för fullständig driftfunktion, i styrutrustningen finns även funktion för samkörning, samkörning av fler aggregat ger ökad flexibilitet.


 • Aggregaten kräver ett minimum av tillförd eleffekt oavsett kyleffektbehov.


 • Vid strömavbrott kan aggregatet fortsätta producera kyla med hjälp av reservkraft Kräver endast mindre ups eller nödgeneratorer som back-up, då elkravet är minimalt jämfört med konventionella kyl-aggregat.


 • Använder inte HFC eller HCFC köldmedier "freoner", vilket gör aggregatet till ett miljökorrekt val.


 • Använder inte giftiga eller explosiva köldmedier som ammoniak eller propan.


 • Den låga elenergiförbrukningen och frånvaron av växthusgaser gör att den globala uppvärmningen reduceras i pricip helt och hållet.


 • Inga ljud eller vibrationer gör att aggregatet kan placeras på bästa för installationen valda plats.


 • Kräver litet utrymme. Den höga verkningsgraden hos dessa vätskekylare resulterar i ett reducerat utrymmeskrav vid installation.


 • Ett diagnostiskt styrsystem övervakar driftsparametrar och kommunicerar genom modbus till brukaren och garanterar säker drift.


 • Absorptionspump med styrd drift reglerar automatiskt effekten på aggregatet för energieffektiv drift.


 • Minimala service och underhålls-kostnader


 • Högsta kvalitet, felkällor eliminerade med de produktionsmetoder som används vid serieproduktion i Japan.


 • Få rörliga delar ger lång livslängd och låga underhållskostnader.


 • Alla Yazaki ABS-aggregat är anpassade för den europeiska marknaden,              CE-certifierade och uppfyller normerna i GAD, EMC och LVD-direktiven.


 • Yazaki är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Yazaki-Nordic.se


Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge


Prolom AB                 

Riset 100

790 15 Sundborn


info@yazaki-nordic.se 

www.yazaki-nordic.se