Hem

Yazaki-Nordic

Yazaki absorption (ABS) vätskekylaggregat.

Leveransfärdiga, serietillverkade enhets-

aggregat från Japanska Yazaki.

Vi kan nu erbjuda dessa kompakta kylaggregat i storlekar,

lämpliga att monteras i fläktrum, apparatrum eller maskinrum

eller med andra ord, dom kan kan monteras i princip överallt

där det används köldbärare, och kylvatten-behov föreligger!


Yazaki ABS-aggregat är ljud- och vibrationsfria, vilket medger

låg installationskostnad eftersom inga byggtekniska åtgärder

behövs för att eliminera dessa normalt stora problem, man

installerar helt enkelt Yazaki ABS-aggregat där det passar bäst.


Aggregaten levereras på pall, helt nyckelfärdiga & provkörda.


Vi kan dessutom leverera tillbehör som kylmedelskylare och funktionsapassade styrskåp samt underlag till erforderliga bygghandlingar, allt för en problemfri installation och optimal funktion.Hur fungerar det?

Första anläggningen                        


11 juni 2018

Sundsvall Energi igångkörning av

Yazaki WFC SC 10 Tegelvägen Sundsvall samt utbildning av driftpersonal i Sundsvall Energis lokaler..

    

läs mer

Yazaki är värdens största tillverkare av ABS-aggregat, med över 40 års erfarenhet inom utveckling och tillverkning av absorption-kylaggregat.


Idag är drygt 100.000 YAZAKI enheter i drift över hela världen, med mer än 2 000 installationer enbart i EU.


Detta gör YAZAKI världsmarknadsledande i icke "freon" baserade centrala luftkonditionerings lösningar.


Som ett globalt företag djupt rotad i japanska kulturella traditioner och värderingar, är YAZAKI inte bara en pålitlig partner till sina kunder utan också en främjare av miljömässig hållbarhet i hela världen.

 

Alla aggregat är anpassade för den europeiska marknaden, CE certifierade och uppfyller normerna i GAD, EMC och LVD-direktiven.

Yazaki är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade.


Processen för vätskekylning i både en konventionell vätskekylare och en absorptions-vätskekylare är liknande, bägge alternativen producerar kylt vatten via avdunstning och kondensation av ett köldmedium vid olika tryck i processen.


I en konventionell vätskekylare används dock ett mekaniskt sätt att komprimera och transportera köldmedium, medan i en absorptions-vätskekylare är det en termo-kemisk process med litium bromid och vatten för att upprätta tryckskillnaden i stället för en mekanisk kompression.


En absorptions-vätskekylare använder värme, vanligtvis i form av ånga, varmvatten eller genom direkt förbränning av naturgas.


I samband med att man installerar/byter kylsystem är det viktigt att tänka på helheten, vilket kan vara att till exempel utnyttja möjligheten till frikyla, eftersom de ingående delarna delvis innehåller flera av dessa funktioner.


Vi på Yazaki-Nordic hjälper naturligtvis till, genom att se på helheten och konstruera den optimala anläggningen både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.

YAZAKI KYLAGGREGAT - DET KLIMATSMARTA ALTERNATIVET

Yazaki-Nordic.se


Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge


Prolom AB                 

Riset 100

790 15 Sundborn


info@yazaki-nordic.se 

www.yazaki-nordic.se