Aggregat

Yazaki-Nordic

Absorption vätskekylaggregat

Leveransfärdiga, serietillverkade enhets-aggregat från Japan

Bild : ABS storlek WFC 20

Yazaki ABS vätskekylaggregat finns för närvarande i 5 storlekar från 17 till 352 kW, aggregaten kan med fördel seriekopplas för att uppnå erfoderlig kyl-effekt.

Olika varianter av Yazaki Absorptionskylaggregat

 

Drivs med Producerar

WFC-SC Vatten (+70°C - +95°C) Köldbärare (kallvatten)

WFC-SH Vatten (+70°C - +95°C) Värmebärare (hetvatten)

 

CHK-K Naturgas eller liknande Köldbärare (kallvatten)/Värmebärare

CHK-MG Naturgas eller liknande Köldbärare (kallvatten)/Värmebärare

 

Snabbval storlek

YAZAKI WFC

 

Kyleffekt

 

Köldbärarsystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Köldbärare temp

Kylmedelsystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Kylvatten temp

Hetvattensystem

Flöde

Tryckfall

Anslutning (DN)

Bärare drivenergi

Dimensioner

Längd

Höjd B

Bredd C

Drift / torr vikt

Kraftmatning

Total effektförbr.

 

 

 

kW

 

 

l/s

kPa

mm

°C

 

l/s

kPa

mm

°C

 

l/s

kPa

mm

°C

 

mm

mm

mm

kg

V-Hz-ph

W

 

5

 

17,6

 

 

0,77

52,6

32

12.5 / 7

 

2.55

38,3

40

31 / 35

 

1,2

31

40

88/83

 

744

1736

594

420/365

240/1

48

 

10

 

35,2

 

 

1,52

56,1

40

12.5 / 7

 

5,1

85,3

50

31 / 35

 

2,4

90,4

40

88/83

 

760

1900

970

600/500

400/50/3

210

 

20

 

70,3

 

 

3,05

65,8

50

12.5 / 7

 

10,2

45,3

40

31 / 35

 

4,8

46,4

50

88/83

 

1064

2010

1304

1155/930

400/50/3

260

30

 

105,6

 

 

4,58

70,1

65

12.5 / 7

 

15,3

46,4

50

31 / 35

 

7,2

60,4

65

88/83

 

1380

2010

1295

1800

400/50/3

310

 

50

 

175,8

 

 

7,64

40,2

80

12.5 / 7

 

25,5

41,2

80

31 / 35

 

12

85,2

80

88/83

 

1785

2085

1960

2725

400/50/3

590

 

100

 

352

 

 

15,28

72,6

100

12.5 / 7

 

34

66

125

29 / 35

 

12

29,7

100

90/80

 

1672

2200

3654

5740

400/50/3

630

Mer ingående teknisk dokumentation går att ladda hem i form av PDF nedan

 

Tekniska data och mått. Tekniska data installation och funktion

WFC-SC5 (eng)

 

WFC-SC10 (eng)

 

WFC-SC20 (eng)

 

WFC-SC30 (eng)

 

WFC-SC50 (eng)

 

WFC-M100 (eng)

WFC-SC5 (eng)

 

WFC-SC10 - 50 (eng)

 

WFC-SC10 - 50 inst. (eng)

 

WFC-SC5 inst. (eng)

 

WFC-SC50 (eng)

 

WFC-M100 (eng)

 

Egenskaper

 

 • Tillverkade i Japan, borgar för högsta kvalitet.

 

 • Serieproduktion av 3000 aggregat per år.

 

 • Tillverkats sedan 1975 med över 300.000 aggregat levererade runt om i värden sedan 1985 2400 aggregat levererade i Europa.

 

 • Lagerhållning i Italien med 1-2 veckors leveranstid

 

 • Ett antal olika storlekar med nominella kyleffekter från 18 till 176 kW.

 

 • Inbyggd styrutrustning för fullständig driftfunktion, i styrutrustningen finns även funktion för samkörning, samkörning av fler aggregat ger ökad flexibilitet.

 

 • Aggregaten kräver ett minimum av tillförd eleffekt oavsett kyleffektbehov.

 

 • Vid strömavbrott kan aggregatet fortsätta producera kyla med hjälp av reservkraft Kräver endast mindre ups eller nödgeneratorer som back-up, då elkravet är minimalt jämfört med konventionella kyl-aggregat.

 

 • Använder inte HFC eller HCFC köldmedier "freoner", vilket gör aggregatet till ett miljökorrekt val.

 

 • Använder inte giftiga eller explosiva köldmedier som ammoniak eller propan.

 

 • Den låga elenergiförbrukningen och frånvaron av växthusgaser gör att den globala uppvärmningen reduceras i pricip helt och hållet.

 

 • Inga ljud eller vibrationer gör att aggregatet kan placeras på bästa för installationen valda plats.

 

 • Kräver litet utrymme. Den höga verkningsgraden hos dessa vätskekylare resulterar i ett reducerat utrymmeskrav vid installation.

 

 • Ett diagnostiskt styrsystem övervakar driftsparametrar och kommunicerar genom modbus till brukaren och garanterar säker drift.

 

 • Absorptionspump med styrd drift reglerar automatiskt effekten på aggregatet för energieffektiv drift.

 

 • Minimala service och underhålls-kostnader

 

 • Högsta kvalitet, felkällor eliminerade med de produktionsmetoder som används vid serieproduktion i Japan.

 

 • Få rörliga delar ger lång livslängd och låga underhållskostnader.

 

 • Alla Yazaki ABS-aggregat är anpassade för den europeiska marknaden, CE-certifierade och uppfyller normerna i GAD, EMC och LVD-direktiven.

 

 • Yazaki är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

 

Önskas datablad på svenska, kontakta oss.

(all dokumentation kommer succesivt att översättas till svenska)

 

Önskas specificerade tekniska data vid andra temperaturer/flöden, kontakta oss för databeräkning

 

.

Yazaki-Nordic.se

 

Distributör

ABS-aggregat i Sverige & Norge

 

Prolom AB

Riset 100

790 15 Sundborn

 

info@yazaki-nordic.se

www.yazaki-nordic.se